Lindgrens Mark AB

Entreprenad, grävning & markarbeten i Skellefteå.

Välkommen till Lindgrens Mark

Lindgrens Mark AB
Lindgrens Mark erbjuder alla typer av markarbeten och anläggningsarbeten både under och ovan jord.

Allt från grundläggningar av nya handelsområden och flerfamiljshus, mindre villa- och garagegrunder, dräneringar, stensättningar och finplaneringar, schakt av vägar och gator till asfaltering. Vårt arbetsområde inom mark och anläggning är stort, men inget projekt är för litet.

Lindgrens Mark är ett renodlat anläggningsföretag och erbjuder alla typer av mark- och anläggningsarbeten, både under och ovan jord. Inom företaget finns markingenjörer, anläggningsarbetare, grävmaskiner, lastmaskiner, lastbilar och sist men inte minst, stor kunskap.

Läs mer om oss

Våra tjänster

3

Maskintjänster

Vi hjälper till med alla sorters maskintjänster och i vår maskinpark finns grävmaskiner på både band och hjul, lastmaskiner och lastbilar.
Läs mer
grundlaggning-liten-start

Grundläggning

Vatten & avlopp, gjuten betongplatta, Isolergrund eller plintgrund. Vi hjälper er med alla sorters grundläggningar från stora varuhus till garage- och villagrunder.
Läs mer
finplanering-9

Finplanering

Plattläggning och stensättning av bla infarter, murar och trappor. Gräsmattor av både sådd och rullgräs.
Läs mer

Projekt

Här hittar du några av våra senaste utförda arbeten
Visa fler projekt

Kontakta oss

Hör av dig!

Referenser